(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
Označení
Prac. skupina
Stupeň utajení NATO
Přejímané AP
Název anglický, český
Edice
Platný doplněk
Návrhy
Překlad
Přist.
Zaved.
ČOS
4500
 
AC/225 (ICGIF)
NU
AEP-70
PROCEDURES TO DETERMINE FIELD ARTILLERY MUZZLE VELOCITY MANAGEMENT, INTERCHANGEABILITY AND PREDICTION
Postupy stanovení, výměny informací a předpovědi úsťové (počáteční) rychlosti u pozemního dělostřelectva
2
28.5.2014
 
 
1
P 2
Z 1
130011
4505
 
AC/322 (CaP1)
NU
 
SUPER HIGH FREQUENCY (SHF) MILITARY SATELLITE COMMUNICATIONS (MILSATCOM) NETWORK MANAGEMENT AND CONTROL
Řízení a správa sítě vojenského družicového spojení v pásmu SHF (super vysoké frekvence)
 
 
 
1,1
 
P 1,1
 
 
4506
 
AC/326(SG/A)
NU
 
EXPLOSIVE MATERIALS, PHYSICAL/MECHANICAL PROPERTIES, UNIAXIAL TENSILE TEST
Zkouška namáhání výbušin v jednoosém tahu
1
29.3.2000
1
 
 
P 1
Z 1
137601
4507
 
AC/326(SG/A)
NU
 
EXPLOSIVES, PHYSICAL/MECHANICAL PROPERTIES STRESS RELAXATION TEST IN TENSION
Zkouška namáhání výbušnin relaxací napětí v tahu
1
15.7.2004
 
 
 
P 1
Z 1
137601
4512
 
AC/225 (LCGDSS)
NU
 
DISMOUNTED PERSONNEL TARGET
Cíl - sesednutá pěchota
1
6.4.2004
 
 
1
P 1
Z 1
 
4513
 
AC/225 (LCGDSS)
NU
 
INCAPACITATION AND SUPPRESSION
Znebojeschopnění a zastrašení
1
31.3.2004
 
 
 
P 1
Z 1
 
4515
 
AC/326(SG/A)
NU
 
EXPLOSIVES: THERMAL CHARACTERIZATION BY DIFFERENTIAL THERMAL ANALYSIS, DIFFERENTIAL SCANNING CALORIMETRY AND THERMOGRAVIMETRIC ANALYSIS
Charakterizace termických vlastností výbušnin pomocí diferenční termické analýzy, diferenční skenovací kalorimetrie a termogravimetrické analýzy
1
28.8.2002
 
2,1
 
P 2,1
Z 1
137601
4516
 
AC/326(SG/B)
NU
 
CANNON (GREATER THAN 12.7 mm), DESIGN SAFETY REQUIREMENTS AND SAFETY AND SUITABILITY FOR SERVICE EVALUATION OF THE WEAPON/MUNITION COMBINATION
Požadavky na konstrukční bezpečnost, hodnocení bezpečnosti a použitelnosti kombinace zbraň/munice u zbraní ráže větší než 12,7 mm
1
8.10.2001
 
 
 
P 1
Z 1
139804
4517
 
AC/326(SG/B)
NU
 
LARGE CALIBRE ORDNANCE/MUNITION COMPATIBILITY DESIGN SAFETY REQUIREMENTS AND SAFETY AND SUITABILITY FOR SERVICE EVALUATION
Požadavky na konstrukční bezpečnost, hodnocení bezpečnosti a použitelnosti munice a zbraní
1
12.3.2007
 
 
 
P 1
Z 1
109002
4518
 
AC/326(SG/B)
NU
 
SAFE DISPOSAL OF MUNITIONS, DESIGN PRINCIPLES AND REQUIREMENTS, AND SAFETY ASSESSMENT
Bezpečná likvidace munice, konstrukční požadavky a principy, hodnocení bezpečnosti
1
8.10.2001
 
 
 
P 1
Z 1
139803
4519
 
AC/326(SG/B)
NU
 
GAS GENERATORS, DESIGN SAFETY PRINCIPLES AND SAFETY AND SUITABILITY FOR SERVICE EVALUATION
Zásady konstrukční bezpečnosti, hodnocení bezpečnosti a použitelnosti generátorů plynů
1
17.4.2000
1
 
 
P 1
Z 1
130020
4520
 
AC/326(SG/B)
NU
 
RIFLE LAUNCHED GRENADE SYSTEMS, DESIGN SAFETY REQUIREMENTS AND SAFETY AND SUITABILITY FOR SERVICE EVALUATION
Zásady konstrukční bezpečnosti, hodnocení bezpečnosti a použitelnosti puškových granátů
1
15.4.2003
 
 
 
P 1
 
 
4521
 
AC/225 (JCBRNDCDG)
NU
AEP-07
CHEMICAL, BIOLOGICAL, RADIOLOGICAL AND NUCLEAR (CBRN) CONTAMINATION SURVIVABILITY FACTORS IN THE DESIGN, TESTING AND ACCEPTANCE OF MILITARY EQUIPMENT – AEP-7
Konstrukce, zkoušení a přejímka vojenského materiálu z hlediska odolnosti vůči účinkům chemické, biologické a radioaktivní kontaminace – AEP-7
2
4.4.2012
 
 
1
P 2
Z 2
051646
4522
 
AC/322 (CaP1)
NS
 
EXTREMELY HIGH FREQUENCY (EHF) MILITARY SATELLITE COMMUNICATIONS (MILSATCOM) INTEROPERABILITY STANDARDS FOR MEDIUM DATA RATE SERVICES
Standardy pro interoperabilitu vojenského družicového spojení pro střední přenosové rychlosti v pásmu EHF
1
14.6.2006
 
 
 
P 1
 
 
4524
 
AC/225 (JCBRNDCDG)
NU
AEP-25
NUCLEAR BLAST AND THERMAL TEST METHODS AND PROCEDURES – AEP-25
Způsoby testování imitací tlakové vlny a tepelného záření jaderného výbuchu – AEP-25
1
9.5.1997
 
 
1
P 1
 
 
4525
 
AC/326(SG/A)
NU
 
EXPLOSIVES, PHYSICAL/MECHANICAL PROPERTIES, THERMOMECHANICAL ANALYSIS FOR DETERMINING THE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION (TMA)
Stanovení teplotního součinitele délkové roztažnosti výbušnin pomocí termomechanické analýzy
1
25.10.2001
 
 
 
P 1
Z 1
137601
4526
 
AC/326(SG/B)
NU
 
SHAPED CHARGE JET, MUNITIONS TEST PROCEDURE
Postup zkoušky munice kumulativním paprskem
2
10.12.2004
 
 
1
P 2
Z 2
130007
4529
 
AC/322 (CaP1)
NU
 
CHARACTERISTICS OF SINGLE TONE MODULATORS/DEMODULATORS FOR MARITIME HF RADIO LINKS WITH 1240 Hz BANDWIDTH
Charakteristiky jednotónových modulátorů/demodulátorů pro námořní rádiové spoje v pásmu HF s šířkou pásma 1240 Hz
1
20.1.1998
 
 
 
P 1
 
 
4533
 
AC/224 (ACG5)
NU
 
PRECISION APPROACH AND LANDING SYSTEMS (PALS)-TRANSITION STRATEGY
Strategie přechodu pro systémy přesného přiblížení a přistání
 
 
 
1,1
2,1
P 1,1
 
 
4534
 
AC/225 (ICGIF)
NU
AEP-35
STANDARDISED TECHNICAL DATA FOR THE DETERMINATION OF INTERCHANGEABILITY OF COMPONENTS OF ARTILLERY AND MORTAR SYSTEMS
Standardizovaná technická data pro stanovení zaměnitelnosti součástí dělostřeleckých a minometných systémů
1
23.11.1998
 
 
1
P 1
Z 1
 
4536
 
AC/225 (LCGDSS)
NU
 
REPRESENTATIVE BUILDING TARGETS, UNFORTIFIED AND FORTIFIED
Makety opevněných a neopevněných staveb
1
24.5.2004
 
 
1
P 1
Z 1
 
4537
 
AC/225 (ICGIF)
NU
AOP-49
SUB-GROUP 2 SHARABLE (FIRE CONTROL) SOFTWARE SUITE (S4)
Soubor sdíleného programového vybavení (pro řízení palby) podskupiny 2 (S4)
3
30.4.2010
 
4,1
 
P 4,1
 
 
4538
 
AC/322 (CaP1)
NU
 
TECHNICAL STANDARDS FOR AN AUTOMATIC RADIO CONTROL SYSTEM (ARCS) FOR HF COMMUNICATION LINKS
Technické standardy (normy) pro automatizované rádiové řídicí systémy pro spojení ve vysokofrekvenčním pásmu (KV)
1
24.2.2009
 
 
 
P 1
Z 1
 
4539
 
AC/322 (CaP1)
NU
 
TECHNICAL STANDARDS FOR NON-HOPPING HF COMMUNICATIONS WAVEFORMS
Technické standardy (normy) pro krátkovlnné spojení (KV) v pevném pásmu
1
8.6.2006
 
 
 
P 1
Z 1
 
4540
 
AC/326(SG/A)
NU
 
EXPLOSIVES, PROCEDURES FOR DYNAMIC MECHANICAL ANALYSIS (DMA) AND DETERMINATION OF GLASS TRANSITION TEMPERATURE
Postupy pro dynamickou mechanickou analýzu (DMA) a stanovení teploty skelného přechodu výbušnin
1
23.8.2002
 
 
 
P 1
Z 1
137601
4543
 
AC/326(SG/A)
NU
 
EXPLOSIVES, SPECIFICATION FOR NTO (3-NITRO-1, 2, 4-TRIAZOL-5-ONE) FOR DELIVERIES FROM ONE NATO NATION TO ANOTHER
Technické podmínky výbušniny 3-nitro-1,2,4-triazol-5-onu (NTO) pro dodávky mezi členskými státy NATO
1
26.8.2002
 
 
 
P 1
Z 1
137602, 137609
4545
 
AC/224 (JCGISR)
Neozn.
AEDP-04
NATO SECONDARY IMAGERY FORMAT (NSIF)
Formát NATO pro druhotná snímková data (NSIF)
2
6.5.2013
 
 
 
P 2
 
 
4547
 
AC/326(SG/A)
NU
 
DESIGN REQUIREMENTS FOR INDUCTIVE SETTING OF MEDIUM CALIBRE ELECTRONIC PROJECTILE FUZES
Konstrukční požadavky na indukční nastavení elektronických zapalovačů střel středních ráží
1
18.2.2005
 
 
 
P 1
Z 1
130014
4548
 
AC/225 (JCBRNDCDG)
NU
AEP-38
OPERATIONAL REQUIREMENT, TECHNICAL SPECIFICATIONS AND EVALUATION CRITERIA FOR NBC PROTECTIVE CLOTHING – AEP-38
Operační požadavky, technická upřesnění a hodnotící kritéria pro ochranný protichemický oděv – AEP-38
1
9.11.2005
 
 
1
P 1
 
 
4549
 
AC/141 (SDCG)
NU
 
TESTING OF SURFACE SHIP EQUIPMENT ON SHOCK TESTING MACHINES
Testování vybavení (zařízení) hladinových plavidel na strojích pro rázové zkoušky
 
 
 
1,1
 
P 1,1
 
 
4550
 
AC/224 (ACG5)
NR
 
USE OF DIFFERENTIAL GLOBAL POSITIONING SYSTEM (DGPS) FOR MILITARY PRECISION APPROACH AND LANDING
Použití diferenciálního globálního systému určování polohy pro vojenské účely při přesném přiblížení a přistání
 
 
 
1,2
1,2
P 1,2
 
 
4554
 
AC/225 (JCGVL)
NU
 
AVIATION MISSION PLANNING SYSTEM (AMPS)
Automatizovaný systém plánování úkolů pro bojové vrtulníky
2
13.5.2011
 
 
1
P 2
 
 
4555
 
AC/225 (JCGVL)
NU
 
MISSION EQUIPMENT PACKAGES (MEPS) FOR BATTLEFIELD HELICOPTERS
Souprava vybavení požadovaná pro plnění úkolů bojovými vrtulníky
2
2.11.2010
 
 
1
P 2
 
 
4556
 
AC/326(SG/A)
NU
 
EXPLOSIVES: VACUUM STABILITY TEST
Vakuový stabilitní test pro výbušniny
1
20.11.1999
1
 
1
P 1
Z 1
137601
4559
 
AC/224 (JCGISR)
Neozn.
AEDP-05
NATO STANDARD ISR LIBRARY INTERFACE
Standardní rozhraní NATO knihovny ISR
3
12.11.2010
 
 
1
P 3
 
 
4560
 
AC/326(SG/A)
NU
AOP-43
ELECTRO-EXPLOSIVE DEVICE, ASSESSMENT AND TEST METHODS FOR CHARACTERIZATION
Metody hodnocení a zkoušení pro určení charakteristik elektricky rozněcovatelných prostředků
2
14.12.2006
 
3,1
 
P 3,1
Z 2
130014
4563
 
AC/225 (LCGDSS)
NU
 
TROPICAL FIELD CLOTHING SYSTEM (CLIMATIC ZONES B1, B2, B3)
Tropické uniformy pro klimatické zóny B1, B2 a B3
1
8.10.2004
 
 
 
P 1
 
 
4564
 
AC/322 (CaP2)
NU
 
WARSHIP ELECTRONIC CHART DISPLAY AND INFORMATION SYSTEMS (WECDIS)
Informační systémy a elektronické mapy na lodích vojenského námořnictva
2
25.10.2007
 
 
 
P 2
 
 
4565
 
AC/224 (ACG5)
NU
 
AIRBORNE MULTI-MODE RECEIVER (MMR) FOR PRECISION APPROACH AND LANDING
Palubní vícefunkční přijímač pro přesné přiblížení a přistání
1
26.9.2003
 
 
1
P 1
 
 
4566
 
AC/326(SG/A)
NU
 
EXPLOSIVES, SPECIFICATIONS FOR CL-20 (HEXANITROHEXAAZAISOWURTZITANE) FOR DELIVERIES FROM ONE NATO NATION TO ANOTHER
Technické podmínky výbušniny CL-20 (hexanitrohexaazaisowurtzitanu) pro dodávky mezi členskými státy NATO
1
13.9.2004
 
 
 
P 1
Z 1
137602, 137607
4568
 
AC/225 (ICGIF)
NU
 
PROCEDURES TO DETERMINE THE LEVELS OF PERFORMANCE (MUZZLE VELOCITY, PRESSURE) AND ASSOCIATED QUALITY OF IN-SERVICE LARGE CALIBRE PROPELLING CHARGE LOTS
Postupy pro stanovení úrovní výkonů (počáteční/úsťové rychlosti a tlaku) a přidružených vlastností sérií zavedených výmetných náplní pro velké ráže
1
15.12.2000
 
 
1
P 1
Z 1
130012
4569
 
AC/225 (LCGLE)
NU
AEP-55, AVPP-1
PROTECTION LEVELS FOR OCCUPANTS OF ARMOURED VEHICLES
Úrovně ochrany osádek obrněných vozidel
3
23.5.2014
 
 
2
P 3
 
250001, 250002, 250003, 250004, 250005
4571
 
AC/225 (JCBRNDCDG)
NU
 
SPECIFICATION FOR RAPID HAND-HELD ANTIBODY-BASED ASSAYS
Technické podmínky pro rychlé testování protilátek přenosnou soupravou
1
17.5.2004
 
 
 
P 1
Z 1
 
4572
 
AC/322 (CaP2)
NU
 
OPEN SYSTEM ARCHITECTURE INTERFACE TO ENABLE SIMULATOR LABORATORY TEST OF INTEGRATED GLOBAL POSITIONING SYSTEM/INERTIAL NAVIGATION EQUIPMENT
Rozhraní architektury otevřeného systému umožňující pomocí simulátoru laboratorní zkoušení vybavení integrovaného globálního systému určování polohy / inerciálního navigačního systému
1
25.10.2007
 
 
 
P 1
 
 
4573
 
AC/225 (LCGDSS)
NU
 
DESIGN CRITERIA FOR ARCTIC CLOTHING (CLIMATE ZONES CO, C1, C2, C3)
Kritéria pro výrobu (návrhy) oděvů pro arktické podmínky v klimatických zónách CO, C1, C2, C3
1
8.10.2004
 
 
 
P 1
Z 1
 
4575
 
AC/224 (JCGISR)
NU
AEDP-06
NATO ADVANCED DATA STORAGE INTERFACE (NADSI)
Moderní rozhraní NATO pro ukládání dat
4
2.12.2014
 
 
4
P 4
 
 
4578
 
AC/322 (CaP1)
NU
 
THE ENHANCED DIGITAL STRATEGIC TACTICAL GATEWAY (EDSTG)
Rozšířená digitální brána k propojování strategických a taktických spojovacích systémů (EDSTG)
2
19.2.2009
 
 
 
P 2
 
 
4579
 
AC/322 (CaP2)
NR
 
BATTLEFIELD TARGET IDENTIFICATION DEVICES(BTIDs)
Zařízení pro identifikaci cílů na bojišti
1
2.8.2001
 
 
 
P 1
Z 1
 
4580
 
AC/322 (CaP2)
NU
 
METHOD OF EXPRESSING NAVIGATION INTEGRITY
Metody vyjádření úplnosti navigace
1
25.10.2007
 
 
 
P 1
Z 1
 
4581
 
AC/326(SG/A)
NU
 
EXPLOSIVES, ASSESSMENT OF AGEING CHARACTERISTICS OF COMPOSITE PROPELLANTS CONTAINING AN INERT BINDER
Hodnocení stárnutí heterogenních tuhých pohonných hmot s inertním pojivem
1
13.12.2006
 
 
 
P 1
Z 1
137601
4582
 
AC/326(SG/A)
NU
 
EXPLOSIVES, NITROCELLULOSE BASED PROPELLANTS, STABILITY TEST PROCEDURE AND REQUIREMENTS USING HEAT FLOW CALORIMETRY
Postupy a požadavky mikrokalorimetrické stabilitní zkoušky pro nitrocelulózové hnací hmoty
1
9.3.2007
 
 
 
P 1
Z 1
137601
4583
 
AC/326(SG/A)
NU
 
CHEMICAL TEST PROCEDURES AND REQUIREMENTS FOR n-BUTYL 2-NITRATOETHYL NITRAMINE (n-Butyl NENA)
Chemické zkušební postupy a požadavky pro n-butyl 2-nitratoetyl nitramin (n-butyl NENA)
1
3.8.2011
 
 
 
P 1
Z 1
137602, 137607
4585
 
AC/141 (NNAG)
NU
 
COMMON STANDARDS FOR LOW FREQUENCY ACTIVE SONAR AND MULTISTATIC OPERATIONS
Společné standardy pro nízkofrekvenční aktivní ultrazvukový sonar a vícerežimové činnosti
 
 
 
 
 
 
 
 
4586
 
AC/141 (JCGUAS)
Neozn.
 
STANDARD INTERFACES OF UAV CONTROL SYSTEM (UCS) FOR NATO UAV INTEROPERABILITY
Standardní rozhraní systému řízení bezpilotních vzdušných prostředků pro interoperabilitu bezpilotních vzdušných prostředků NATO
3
9.11.2012
 
 
1
P 3
 
 
4587
 
AC/225 (LCG/7)
NU
 
CLOSE-IN LANDMINE DETECTOR TEST PROCEDURES
Postupy zkoušení detektorů pro zjišťování min uložených pod povrchem
1
25.4.2007
 
 
 
P 1
 
 
4588
 
AC/225 (LCG/6)
NU
AOP-45
NATO STANDARDISED GUIDELINES FOR TOXICITY TESTING OF SMOKES, OBSCURANTS AND PYROTECHNIC MIXTURES
Směrnice NATO pro standardizaci zkoušení dýmů, zadýmovacích prostředků a pyrotechnických směsí
 
 
 
 
1,1
P 1,1
Z 1,1
108014
4589
 
AC/141 (AWWCG)
NU
 
STATIC TESTING OF HIGH-EXPLOSIVE MUNITIONS FOR OBTAINING FRAGMENT SPATIAL DISTRIBUTION
Statické testování tříštivé munice pro dosažení prostorového rozptylu střepin
 
 
 
1,1
 
P 1,1
 
 
4590
 
AC/225 (JCBRNDCDG)
NU
AEP-49
SAMPLING AND IDENTIFICATION OF RADIOLOGICAL AGENTS (SIRA) – AEP-49
Odběr vzorků a identifikace radiologických látek – AEP-49
1
15.1.2004
 
 
1
P 1
Z 1
 
4591
 
AC/322 (CaP1)
NU
 
THE 600 BIT/S, 1200 BIT/S AND 2400 BIT/S NATO INTEROPERABLE NARROW BAND VOICE CODER
Parametry a kódovací charakteristiky pro interoperabilitu úzkopásmového digitálního hlasového kódovacího zařízení NATO při rychlostech 600, 1200 a 2400 bitů/s
1
3.10.2008
 
 
 
P 1
 
 
4592
 
AC/322 (CaP1)
NU
 
THE NATO MULTI-CHANNEL TACTICAL DIGITAL GATEWAYS - MILITARY MESSAGE HANDLING
Digitální mnohokanálový vstup (hradlová propusť) pro taktický stupeň NATO - zpracování vojenských zpráv (hlášení)
 
 
 
1,1
 
P 1,1
 
 
4593
 
AC/326(SG/A)
NU
 
FUZING SYSTEMS DESIGN REQUIREMENTS FOR INDUCTIVE SETTING OF GUIDANCE DATA
Požadavky na konstrukci rozněcovacích systémů pro úvodní nastavení řídících dat
 
 
 
 
 
 
 
 
4595
 
AC/225 (LCG/6)
NU
 
VISUAL AND INFRARED IMAGERY COLLECTION STANDARD FOR TARGET ACQUISITION TRAINERS
Pravidla sběru vizuálních a infračervených snímků pro výcvik ve vyhledávání cílů
 
 
 
1,2
 
P 1,2
 
 
4596
 
Naval FLWP
NU
 
GUIDE SPECIFICATION FOR LUBRICATING OIL, NAVAL DIESEL ENGINE, SEVERE SERVICE, GRADE 40 (O-278)
Průvodní specifikace mazacího oleje O-278 pro dieselové motory vojenského námořnictva, náročný provoz, viskózní třída 40
2
15.2.2007
 
 
 
P 2
 
 
4597
 
AC/327 (LCMG)
Neozn.
 
OBSOLESCENCE MANAGEMENT
Řízení procesu zastarávání
2
5.8.2010
 
 
 
P 2
Z 2
 
4599
 
AC/326(SG/B)
NU
 
WEAPON LAUNCHED GRENADE SYSTEMS, DESIGN SAFETY REQUIREMENTS AND SAFETY AND SUITABILITY FOR SERVICE EVALUATION
Požadavky na konstrukční bezpečnost a hodnocení bezpečnosti a bojové použitelnosti granátometných zbraňových systémů
1
13.3.2007
 
 
 
P 1
Z 1
130021
4601
 
Naval FLWP
NU
 
GUIDE SPECIFICATION FOR HYDRAULIC FLUIDS FOR NAVAL APPLICATIONS (H-573, H-574 AND H-576)
Průvodní specifikace hydraulických kapalin pro použití ve vojenském námořnictvu (H-573, H-574 a H-576)
2
14.6.2012
 
 
 
P 2
 
 
4602
 
AC/327 (LCMG)
Neozn.
AFAP-01, AFAP-02, AFAP-03, AFAP-04, AFAP-05
ASSESSMENT OF REACTION-TO-FIRE OF MATERIALS
Hodnocení reakce materiálů na oheň
2
21.4.2015
 
 
 
P 2
Z 1
051643
4603
 
AC/323 (NMSG)
Neozn.
 
MODELLING AND SIMULATION ARCHITECTURE STANDARDS FOR TECHNICAL INTEROPERABILITY: HIGH LEVEL ARCHITECTURE (HLA)
Standardy architektury modelování a simulace pro technickou interoperabilitu: Architektura vysoké úrovně (HLA)
2
17.2.2015
 
 
 
P 2
 
 
4604
 
PHE WG
NU
 
PERFORMANCE CRITERIA FOR COLLAPSIBLE HOSE ASSEMBLIES FOR FUEL TRANSFER
Kritéria provedení tvarově nestálých hadic s koncovkami pro čerpání paliva
 
 
 
 
 
 
 
 
4605
 
PHE WG
NU
AFLP-07
TACTICAL FUELS HANDLING EQUIPMENT (TFHE) TECHNICAL CHARACTERISTICS
Technické charakteristiky taktického/polního vybavení pro manipulaci s palivem (TFHE)
1
22.3.2007
 
 
 
P 1
Z 1
 
4606
 
AC/322 (CaP1)
NC
 
SUPER HIGH FREQUENCY (SHF) MILITARY SATELLITE COMMUNICATIONS (MILSATCOM) EPM WAVEFORM FOR CLASS B SERVICES
Vojenské družicové spojení na super vysokých frekvencích, časový průběh signálu (pro zajištění) elektronických ochranných opatření pro přenosové služby třídy B
2
30.3.2015
 
 
 
P 2
 
 
4607
 
AC/224 (JCGISR)
NU
AEDP-07
NATO GROUND MOVING TARGET INDICATOR (GMTI) FORMAT
Formát NATO pro indikátor pozemních pohyblivých cílů (GMTI)
3
14.9.2010
 
 
2
P 3
 
 
4608
 
AC/326(SG/B)
NU
 
AMMUNITION BELOW 12,7 mm CALIBRE - DESIGN SAFETY REQUIREMENTS AND SAFETY SUITABILITY FOR SERVICE (S3) EVALUATION
Munice do ráže 12,7 mm - požadavky na konstrukční bezpečnost, hodnocení bezpečnosti a použitelnosti
1
10.7.2006
 
 
 
P 1
Z 1
130505
4609
 
AC/224 (JCGISR)
NU
AEDP-08
NATO DIGITAL MOTION IMAGERY STANDARD
Standard NATO pro digitální zobrazování pohybu
3
13.10.2009
 
 
3
P 3
Z 3
156011
4610
 
AC/322 (CaP1)
NU
 
TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE LINK 22 TDL SYSTEM
Technické charakteristiky pro systém 22 LINK TDL
 
 
 
 
 
 
 
 
4616
 
NFL WG
NU
AFLP-08
CAPABILITIES OF NATIONAL/MILITARY LABORATORIES OF NATO AND PARTNER NATIONS – AFLP-8
Způsobilost civilních a vojenských laboratoří členských států NATO a partnerských států – AFLP-8
1
17.6.2005
 
 
 
P 1
Z 1
 
4617
 
AC/225 (ICGIF)
NU
AEP-51
MINIATURISED PIEZO-ELECTRIC PRESSURE GAUGES
Miniaturizovaná piezoelektrická měřidla tlaku
1
22.3.2007
 
 
1
P 1
Z 1
102506
4618
 
AC/225 (ICGIF)
NU
 
SIX / SEVEN DEGREES OF FREEDOM GUIDED PROJECTILE TRAJECTORY MODEL
Model dráhy řízené střely se 6/7 stupni volnosti
 
 
 
 
 
 
 
 
4619
 
AC/225 (LCGDSS)
NU
AEP-86
ELECTRICAL CONNECTIVITY STANDARDS BETWEEN NATO POWER SOURCES AND DISMOUNTED SOLDIER SYSTEMS (DSS) – LEVEL 1 CONNECTOR TO EXTERNAL NATO POWER SOURCES
Standardy pro elektrickou propojitelnost mezi zdroji napájení NATO a systémy sesednutých vojáků (DSS) – konektor úrovně 1 k externím zdrojům napájení
 
 
 
1,2
 
P 1,2
 
 
4620
 
AC/326(SG/A)
NU
AOP-48
EXPLOSIVES, NITROCELLULOSE BASED PROPELLANTS, STABILITY TEST PROCEDURES AND REQUIREMENTS USING STABILIZER DEPLETION – IMPLEMENTATION OF AOP-48
Výbušniny, střeliviny na bázi nitrocelulózy, postupy a požadavky na stabilitní testy s využitím spotřeby stabilizátorů – zavedení AOP-48
1
12.4.2007
 
 
 
P 1
Z 1
137601
4621
 
AC/322 (CaP2)
NU
 
NAVIGATION WARFARE DEFINITION
Definice navigačního boje
1
2.11.2004
 
 
 
P 1
Z 1
 
4622
 
AC/322 (CaP1)
NU
 
INTEROPERABILITY STANDARD FOR SATELLITE BROADCAST SERVICES (SBS) WITH TRANSMISSION SECURITY (TRANSEC)
Standardy pro interoperabilitu služeb družicového vysílání (SBS) s bezpečností přenosu (TRANSEC)
 
 
 
1,2
 
P 1,2
 
 
4623
 
AC/224 (ACG2)
NU
 
HARD AND DEEPLY BURIED TARGETS (HDBT)
Zodolněné a podzemní objekty
1
14.6.2007
 
 
1
P 1
Z 1
541101
4624
 
AC/225 (LCGDSS)
NU
 
30 MM x 173 AMMUNITION
Munice ráže 30 x 173 mm
1
5.9.2012
 
 
 
P 1
Z 1
130509
4625
 
AC/225 (JCBRNDCDG)
NU
AEP-52
ASSESSMENT OF EFFECT LEVELS OF CLASSIFICAL WARFARE AGENTS APPLIED TO THE SKIN TO BE USED IN THE DESIGN OF PROTECTIVE EQUIPMENT – AEP-52
Hodnocení stupně účinnosti klasických bojových chemických látek působících na pokožku za účelem návrhu prostředků ochrany – AEP-52
1
8.8.2006
 
 
 
P 1
Z 1
 
4626
 
AC/224 (ACG5)
NU
 
MODULAR AND OPEN AVIONICS ARCHITECTURES
Modulární a otevřená architektura avioniky
1
23.4.2013
 
 
 
P 1
 
 
4628
 
AC/225 (LCGLE)
NU
 
CONTROLLER AREA NETWORK (CAN) PROTOCOLS FOR MILITARY APPLICATIONS
Protokoly řídících jednotek sítě pro vojenské aplikace
1
16.3.2011
 
 
 
P 1
Z 1
066002
4629
 
AC/326(SG/B)
Neozn.
AAS3P-01, AAS3P-10
SAFETY AND SUITABILITY FOR SERVICE ASSESSMENT TESTING OF NON-NUCLEAR MUNITIONS
Hodnotící zkoušení bezpečnosti a použitelnosti nejaderné munice
1
29.9.2011
 
 
 
P 1
 
 
4630
 
AC/322 (CaP2)
NR
 
DISMOUNTED SOLDIER IDENTIFICATION DEVICE (DSID)
Identifikační zařízení sesednutých vojáků (DSID)
 
 
 
1,1
 
P 1,1
 
 
4631
 
AC/322 (CaP4)
NU
 
PROFILE FOR THE USE OF THE CRYPTOGRAPHIC MESSAGE SYNTAX (CMS) AND ENHANCED SECURITY SERVICES (ESS) FOR S/MIME
Profil použití syntaxe kryptografické zprávy a zdokonalených služeb bezpečnosti pro protokol S/MIME
1
4.6.2008
 
 
 
P 1
 
 
4632
 
AC/225 (JCBRNDCDG)
NU
 
DEPLOYABLE NBC ANALYTICAL LABORATORY
Rozvinutelné laboratoře pro vyhodnocování radiační, biologické a chemické situace
1
12.8.2005
 
 
 
P 1
Z 1
 
4633
 
AC/224 (JCGISR)
NS
 
NATO COMMON ELINT AND ESM REPORTING FORMAT (NCERF)
Jednotný formát NATO k předávání zpráv elektronického zpravodajství (ELINT) a jeho zabezpečení (ESM)
 
 
 
 
 
P 1,1
 
 
4634
 
AC/225 (JCBRNDCDG)
NU
AEP-54
COLLECTIVE PROTECTION (COLPRO) IN A CHEMICAL, BIOLOGICAL, RADIOLOGICAL AND NUCLEAR (CBRN) ENVIRONMENT
Kolektivní ochrana (COLPRO) v chemickém, biologickém, radiologickém a jaderném (CBRN) prostředí
1
21.9.2011
 
 
 
P 1
 
 
4635
 
AC/225 (ICGIF)
NU
 
THE NATO ARMAMENTS ERROR BUDGET
Model chybové soustavy výzbroje NATO
1
2.8.2011
 
 
1
P 1
 
 
4636
 
AC/225 (JCBRNDCDG)
NU
AEP-50
SPACE AND NUCLEAR RADIATION HARDENING GUIDELINES FOR MILITARY SATELLITES: ELECTRONICS AND PHOTONICS – AEP-50
Směrnice pro zodolnění vojenských družic proti kosmickému a radioaktivnímu záření: elektronika a fotonová fyzika – AEP-50
1
6.6.2012
 
 
 
P 1
 
 
4637
 
AC/322 (CaP1)
NU
 
TACTICAL COMMUNICATIONS (TACOMS) PHASE 1 - HEAD STANAG
Spojení (komunikace) na taktickém stupni (TACOMS) - základní STANAG
1
18.6.2010
 
 
 
P 1
 
 
4638
 
AC/322 (CaP1)
NU
 
TACTICAL COMMUNICATIONS POST 2000 (TACOMS) - ELEMENT PERFORMANCE
Spojení (komunikace) na taktickém stupni po roce 2000 (TACOMS) - výkonnost prvku
 
 
 
 
 
 
 
 
4639
 
AC/322 (CaP1)
NU
 
TACTICAL COMMUNICATIONS (TACOMS) PHASE 1 - INTERFACES
Spojení (komunikace) na taktickém stupni (TACOMS) - rozhraní
1
18.6.2010
 
 
 
P 1
 
 
4640
 
AC/322 (CaP1)
NU
 
TACTICAL COMMUNICATIONS (TACOMS) PHASE 1 - LOWER LAYER SPECIFICATIONS
Spojení (komunikace) na taktickém stupni (TACOMS) - specifikace protokolů pracujících na nižších vrstvách
1
18.6.2010
 
 
 
P 1
 
 
4641
 
AC/322 (CaP1)
NU
 
TACTICAL COMMUNICATIONS POST 2000 (TACOMS) - TACOMS ISDN ACCESS PROTOCOLS
Spojení (komunikace) na taktickém stupni po roce 2000 (TACOMS) - TACOMS protokoly přístupových bodů pro síť ISDN
 
 
 
 
 
 
 
 
4642
 
AC/322 (CaP1)
NU
 
TACTICAL COMMUNICATIONS POST 2000 (TACOMS) - IP ACCESS PROTOCOLS
Spojení (komunikace) na taktickém stupni po roce 2000 (TACOMS) - protokoly přístupových bodů pro IP síť
 
 
 
 
 
 
 
 
4643
 
AC/322 (CaP1)
NU
 
TACTICAL COMMUNICATIONS (TACOMS) PHASE 1 - CONNECTION ORIENTED NETWORK PROTOCOLS
Spojení (komunikace) na taktickém stupni (TACOMS) - protokoly pro spojované služby
1
18.6.2010
 
 
 
P 1
 
 
4644
 
AC/322 (CaP1)
NU
 
TACTICAL COMMUNICATIONS (TACOMS) PHASE 1 - CONNECTIONLESS NETWORK PROTOCOLS
Spojení (komunikace) na taktickém stupni (TACOMS) - protokoly pro nespojované služby
1
18.6.2010
 
 
 
P 1
 
 
4645
 
AC/322 (CaP1)
NU
 
TACTICAL COMMUNICATIONS POST 2000 (TACOMS) - RADIO PROTOCOLS
Spojení (komunikace) na taktickém stupni po roce 2000 (TACOMS) - protokoly pro zabezpečení interoperability mobilních radiových subsystémů navzájem nebo se síťovými prvky a terminály v rámci subsystémů a sítí
 
 
 
 
 
 
 
 
4646
 
AC/322 (CaP1)
NU
 
TACTICAL COMMUNICATIONS (TACOMS) PHASE 1 - MANAGEMENT PROTOCOLS
Spojení (komunikace) na taktickém stupni (TACOMS) - protokoly řízení
1
18.6.2010
 
 
 
P 1
 
 
4647
 
AC/322 (CaP1)
NU
 
TACTICAL COMMUNICATIONS (TACOMS) PHASE 1 - GATEWAY PROTOCOLS
Spojení (komunikace) na taktickém stupni (TACOMS) - protokoly mezisíťové brány
1
18.6.2010
 
 
 
P 1
 
 
4653
 
AC/225 (JCBRNDCDG)
NU
AEP-58
COMBINED OPERATIONAL CHARACTERISTICS, TECHNICAL SPECIFICATIONS, TEST PROCEDURES AND EVALUATION CRITERIA FOR CHEMICAL, BIOLOGICAL, RADIOLOGICAL AND NUCLEAR DECONTAMINATION EQUIPMENT (AEP-58)
Kombinované operační charakteristiky, technické specifikace, zkušební postupy a kritéria hodnocení vybavení pro chemickou, biologickou, radiologickou a radiační dekontaminaci (AEP-58)
2
13.10.2014
 
 
 
P 2
 
 
4654
 
AC/225 (ICGIF)
NU
 
INDIRECT FIRE APPRECIATION MODELLING
Modelování hodnocení nepřímé střelby
1
14.5.2012
 
 
1
P 1
 
109004
4655
 
AC/225 (ICGIF)
NU
 
AN ENGINEERING MODEL TO ESTIMATE AERODYNAMIC COEFFICIENTS
Technický model pro kalkulaci aerodynamických koeficientů
1
23.6.2014
 
 
 
P 1
 
109003
4656
 
AC/224 (ACG1)
NU
 
DATA FORMAT BETWEEN AUTONOMOUS AIR COMBAT MANEUVERING INSTRUMENTATION (AACMI) GROUND STATIONS
Datový formát pro výměnu zpráv mezi nezávislými pozemními stanicemi při vzdušných bojích
 
 
 
 
 
 
 
 
4657
 
AC/326(SG/C)
NU
AASTP-05
NATO GUIDELINES FOR THE STORAGE, MAINTENANCE AND TRANSPORT OF AMMUNITION ON DEPLOYED MISSIONS OR OPERATIONS – AASTP-5
Směrnice NATO pro skladování, údržbu a přepravu munice během misí nebo operací s nasazením sil – AASTP-5
1
30.3.2009
 
 
 
P 1
Z 1
051658
4658
 
AC/224 (JCGISR)
NU
AEDP-13
COOPERATIVE ELECTRONIC SUPPORT MEASURE OPERATIONS
Společná (kooperativní) opatření elektronického zabezpečení
 
 
 
1,1
 
P 1,1
 
 
4660
 
AC/141 (JCGUAS)
NU
AEP-77
INTEROPERABLE COMMAND AND CONTROL DATA LINK FOR UNMANNED SYSTEMS (IC2DL)
Interoperabilní datový spoj pro povely a řízení bezpilotních systémů (IC2DL)
 
 
 
1,1
 
P 1,1
 
 
4661
 
AC/327 (WG/5)
NU
 
PRODUCT LIFE CYCLE SUPPORT
Zabezpečení životního cyklu výrobku
1
20.2.2008
 
 
 
P 1
Z 1
 
4662
 
AC/323 (NMSG)
Neozn.
 
SEDRIS – ENVIRONMENTAL DATA CODING SPECIFICATION (EDCS)
SEDRIS – Specifikace pro kódování údajů o prostředí (EDCS)
1
17.10.2012
 
 
 
P 1
 
 
4663
 
AC/323 (NMSG)
Neozn.
 
SEDRIS – SPATIAL REFERENCE MODEL (SRM)
SEDRIS – Prostorový referenční model (SRM)
1
17.10.2012
 
 
 
P 1
 
 
4664
 
AC/323 (NMSG)
Neozn.
 
SEDRIS – FUNCTIONAL SPECIFICATION AND TRANSMITTAL FORMAT
SEDRIS – Funkční specifikace a formát přenosu
1
17.10.2012
 
 
 
P 1
 
 
4665
 
AC/322 (CaP2)
NU
 
NAVIGATION WARFARE MODELING AND SIMULATION
Modelování a simulace navigačního boje
1
19.3.2015
 
 
 
P 1
 
 
4666
 
AC/326(SG/A)
Neozn.
 
EXPLOSIVES, ASSESSMENT OF AGEING OF POLYMER BONDED EXPLOSIVES (PBXS) CAST-CURED COMPOSITIONS USING INERT OR ENERGETIC BINDERS
Výbušniny, hodnocení stárnutí výbušnin s polymerními pojivy (PBXs), lité kompozice využívající inertní nebo energetická pojiva
 
 
 
1,1
 
P 1,1
 
 
4667
 
AC/326(SG/B)
NU
 
GUN LAUCHED GUIDED MUNITIONS, SAFETY AND SUITABILITY FOR SERVICE EVALUATION
Řízená dělostřelecká munice, bezpečnost a použitelnost
1
20.10.2011
 
 
 
P 1
 
 
4668
 
AC/141 (SDCG)
NU
 
WARSHIP - AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM (W-AIS)
Automatizovaný identifikační systém pro válečné lodě
2
25.3.2010
 
 
 
P 2
 
 
4669
 
AC/141 (SDCG)
NU
 
AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM (AIS) ON WARSHIPS
Systém automatické identifikace (AIS) na válečných lodích
2
25.3.2010
 
 
 
P 2
 
 
4670
 
AO
Neozn.
ATP-3.3.7
GUIDANCE FOR THE TRAINING OF UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS (UAS) OPERATORS
Pokyny pro výcvik operátorů bezpilotních vzdušných systémů (UAS)
3
22.4.2014
 
 
2
P 3
Z 3
 
4671
 
AC/141 (JCGUAS)
Neozn.
 
UNMANNED AERIAL VEHICLES SYSTEMS AIRWORTHINESS REQUIREMENTS (USAR)
Požadavky na letové schopnosti bezpilotních prostředků
1
3.9.2009
 
 
 
P 1
 
 
4672
 
AC/326(SG/A)
NU
AOP-57
TESTS FOR MEASURING THE BURNING RATE OF SOLID ROCKET PROPELLANTS WITH SUBSCALE MOTORS
Zkoušky pro měření rychlosti hoření tuhých raketových pohonných hmot pomocí zmenšených motorů
1
16.6.2010
 
 
 
P 1
Z 1
999932
4673
 
AC/326(SG/A)
NU
AOP-58
METHODS FOR ANALYZING DATA FROM TESTS DESIGNED TO MEASURE THE BURNING RATE OF SOLID ROCKET PROPELLANTS WITH SUBSCALE MOTORS
Metody analýzy dat ze zkoušek určených k měření rychlosti hoření raketových tuhých pohonných hmot pomocí zmenšených motorů
 
 
 
1,1
 
P 1,1
 
 
4675
 
AC/326(SG/B)
NU
AOP-62, AOP-63, AOP-64
IN-SERVICE SURVEILLANCE (ISS) OF NON NUCLEAR MUNITIONS
Sledování zavedené nejaderné munice
 
 
 
 
 
 
 
 
4676
 
AC/224 (JCGISR)
Neozn.
AEDP-12
NATO INTELLIGENCE, SURVEILLANCE AND RECONNAISSANCE TRACKING STANDARD
Standard NATO pro data o sledování ze systémů zpravodajství, sledování a průzkumu
1
20.5.2014
 
 
 
P 1
 
 
4677
 
AC/225 (LCGDSS)
NU
AEP-76
DISMOUNTED SOLDIER SYSTEMS STANDARDS AND PROTOCOLS FOR COMMAND, CONTROL, COMMUNICATIONS AND COMPUTERS (C4) INTEROPERABILITY (DSS C4 INTEROPERABILITY)
Standardy a protokoly systémů sesednutého vojáka (DSS) pro interoperabilitu velení, řízení, spojení a výpočetní techniky (C4) (DSS C4 interoperabilita)
1
3.10.2014
 
 
 
P 1
 
589501, 589502, 589503, 589504, 589505, 589506
4678
 
AC/225 (LCGDSS)
NU
 
CONNECTIVITY STANDARDS FOR SOLDIER BATTLE MANAGEMENT SYSTEMS (ARCHITECTURE STANAG)
Standardy propojitelnosti řídících bojových systémů pro vojáka mimo bojové (dopravní) prostředky
 
 
 
 
 
 
 
 
4680
 
AC/225 (TG/3)
NU
 
IMPROVISED EXPLOSIVE DEVICE (IED) REPORTING
Hlášení o improvizovaných výbušných zařízeních
 
 
 
 
 
 
 
 
4681
 
AC/322 (CaP1)
NU
 
DIGITAL INTEROPERABILITY BETWEEN UHF SATELLITE COMMUNICATIONS TERMINALS - INTEGRATED WAVEFORM (IWF)
Digitální interoperabilita mezi terminály družicové komunikace v pásmu UHF – integrovaná platforma signálových struktur a komunikačních protokolů (IWF)
1
17.3.2015
 
 
 
P 1
 
 
4683
 
AC/225 (ICGIF)
NU
AOP-61
NATO TECHNICAL SHARABLE SOFTWARE (NTSS)
Sdílené technické programové vybavení NATO (NTSS)
1
8.9.2009
 
 
 
P 1
Z 1
051661
4686
 
AC/225 (LCGLE)
NU
AEP-62
PERFORMANCE LEVELS OF DEFENSIVE AIDS SUITES (DAS) FOR ARMOURED VEHICLES
Úrovně účinnosti souprav prostředků vlastní ochrany (DAS) u obrněných vozidel
1
22.11.2012
 
 
 
P 1
 
 
4687
 
AC/224 (ACG3)
NU
 
EXPENDABLE COUNTERMEASURES FOR AIRCRAFT AND UAVs
Protiopatření u letadel a UAV pomocí prostředků jednorázového použití
 
 
 
 
 
P 1,1
 
 
4691
 
AC/322 (CaP1)
NU
 
MULTI-HOP IP NETWORKING WITH LEGACY UHF RADIOS: MOBILE AD HOC RELAY LINE OF SIGHT NETWORKING (MARLIN)
Vytváření zřetězených IP sítí se staršími UHF rádii: mobilní ad hoc sítě s reléovými směrovými spoji (MARLIN)
1
12.3.2015
 
 
 
P 1
 
 
4694
 
AC/225 (LCGDSS)
NU
 
NATO ACCESSORY RAIL
Standardizovaná lišta NATO pro příslušenství
1
16.3.2011
 
 
1
P 1
Z 1
100010
4695
 
AC/225 (LCGDSS)
NU
AEP-4695
ELECTRICAL INTERFACE SPECIFICATIONS FOR DISMOUNTED SOLDIER SYSTEMS (DSS) LEVEL 2 POWER INTEROPERABILITY
Specifikace elektrického rozhraní pro interoperabilitu 2. úrovně u systémů sesednutého vojáka (DSS)
 
 
 
1,1
 
P 1,1
 
 
4697
 
AC/225 (LCGLE)
NU
AEP-79
PLEVID: PLATFORM EXTENDED VIDEO STANDARD
PLEVID: Rozšířený video standard na úrovni platformy
 
 
 
1,1
 
P 1,1
 
 
4698
 
AC/141 (MCG/7)
Neozn.
AEP-59, AEP-60, AEP-61, AEP-63
PERFORMANCE REQUIREMENTS FOR PROTECTIVE PAINT SYSTEMS AND THEIR APPLICATION FOR NAVAL PLATFORMS
Požadavky na odolnost ochranných nátěrových systémů a jejich nanášení při použití v námořnictvu
1
5.8.2010
 
 
 
P 1
 
 
4700
 
AC/326(SG/A)
NU
AOP-4700
ENERGETIC MATERIALS, SPECIFICATION FOR GUDN (GUANYLUREA DINITRAMIDE)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4701
 
AC/225 (JCBRNDCDG)
NU
AEP-66
NATO HANDBOOK FOR SAMPLING AND IDENTIFICATION OF BIOLOGICAL, CHEMICAL AND RADIOLOGICAL AGENTS (SIBCRA)
Příručka NATO pro odběr vzorků a identifikaci biologických, chemických a radiologických látek (SIBCRA)
1
15.4.2015
 
 
 
P 1
 
 
4702
 
AC/141 (JCGUAS)
NU
AEP-80
ROTARY WING UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS AIRWORTHINESS REQUIREMENTS
Požadavky letové způsobilosti bezpilotních vzdušných systémů s rotujícími nosnými plochami
1
4.9.2014
 
 
 
P 1
 
 
4703
 
AC/141 (JCGUAS)
NU
AEP-83
LIGHT UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS AIRWORTHINESS REQUIREMENTS
Požadavky letové způsobilosti lehkých bezpilotních vzdušných systémů
1
4.9.2014
 
 
 
P 1
 
 
4704
 
AC/327 (LCMG)
Neozn.
 
NATO REQUIREMENTS FOR CALIBRATION SUPPORT OF TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT
Požadavky NATO na zabezpečení kalibrace zkušebního a měřicího vybavení
1
25.11.2010
1
 
 
P 1
 
 
4705
 
AC/322 (CaP1)
NU
 
INTERNATIONAL NETWORK NUMBERING FOR COMMUNICATIONS SYSTEMS IN USE IN NATO
Mezinárodní číslování sítí pro komunikační systémy používané v NATO
1
18.2.2015
 
 
 
P 1
 
 
4706
 
AC/322 (CaP1)
NU
 
INTEROPERABILITY STANDARD FOR SATELLITE SHF DEPLOYABLE TERMINALS CONTROL AND COMMAND SERVICES
Standard interoperability pro služby řízení nasaditelných terminálů družicové komunikace v pásmu SHF
 
 
 
1,1
 
P 1,1
 
 
4707
 
AC/322 (CaP1)
NU
 
INTEROPERABILITY AND PERFORMANCE STANDARD FOR FULL-MESH MF-FDMA SHF SATELLITE COMMUNICATIONS
Standard pro interoperabilitu a charakteristiky družicových komunikací v rámci plně dostupné a komutované paketové sítě bez rozbočovačů
 
 
 
1,1
 
P 1,1
 
 
4708
 
AC/322 (CaP1)
NU
 
SPREAD SPECTRUM CDMA SATELLITE COMMUNICATIONS (SS CDMA SATCOM)
Družicové spojení s rozprostřeným spektrem a vícenásobným přístupem s kódovým dělením (SS CDMA SATCOM)
 
 
 
1,1
 
P 1,1
 
 
4710
 
AC/141 (SDCG)
NU
ANEP-82
MESSAGE SPECIFICATION FOR DATA LINK BETWEEN COMBAT MANAGEMENT SYSTEMS AND IDATS – ANEP-82
Specifikace zprávy pro datové spojení mezi systémy řízení boje a IDATS – ANEP-82
1
6.9.2012
 
 
 
P 1
 
 
4712
 
PHE WG
NU
AFLP-4712
STANDARDS FOR MAINTENANCE OF DEPLOYABLE FUEL RECEIPT, STORAGE AND DISPENSING SYSTEMS
Standardy údržby nasaditelných systémů pro příjem, skladování a výdej paliva
1
4.10.2013
 
 
 
P 1
 
 
4714
 
NFL WG
NU
AFLP-4714
MINIMUM QUALITY SURVEILLANCE FOR LUBRICANTS AND ASSOCIATED PRODUCTS
Minimální požadavky na sledování kvality maziv a přidružených produktů
1
17.10.2014
 
 
 
P 1
 
 
4715
 
AC/224 (JCGISR)
Neozn.
AEDP-15
BIOMETRICS DATA, INTERCHANGE, WATCHLISTING AND REPORTING
Biometrická data, výměna, sledování a hlášení
1
4.10.2013
 
 
 
P 1
Z 1
 
4720
 
AOS (ASPP)
NU
AATMP-01
NATO STANDARD FOR AIR TRAFFIC MANAGEMENT (ATM) SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS (SMS)
Standard NATO pro systémy řízení bezpečnosti (SMS) uspořádání letového provozu (ATM)
1
1.9.2014
 
 
 
P 1
 
 
4722
 
AC/322 (CaP2)
NR
 
TECHNICAL CHARACTERISTICS OF REVERSE IFF
Technické charakteristiky obrácené identifikace vlastní–cizí
 
 
 
1,1
 
P 1,1
 
 
4724
 
AC/322 (CaP1)
NU
AComP-4724
VLF / LF MSK MULTI CHANNEL BROADCAST
Vícekanálové vysílání v pásmu VDV/DV s klíčováním minimálním posuvem
 
 
 
1,1
 
P 1,1
 
 
4728
 
AC/327 (WG/1)
Neozn.
AAP-48
SYSTEM LIFE CYCLE MANAGEMENT
Management životního cyklu systému
1
15.11.2012
 
2,1
 
P 2,1
Z 1
051655
4731
 
AC/322 (CaP1)
NU
AComP-4731
NETWORKING FRAMEWORK FOR ALL-IP TRANSPORT SERVICES (NETlP)
Rámec pro výstavbu sítí pro všechny přenosové služby s internetovým protokolem (NetIP)
 
 
 
1,1
 
P 1,1
 
 
4733
 
AC/322 (CaP1)
NU
 
NATO VECTOR GRAPHICS
Vektorová grafika NATO
 
 
 
 
 
 
 
 
4737
 
AC/141 (JCGUAS)
NU
AEP-82
GUIDELINES FOR THE INTEGRATION OF WEAPONS ON UNMANNED PLATFORMS
Směrnice pro integraci zbraní do platforem bez posádky
 
 
 
1,1
 
P 1,1
 
 
4740
 
AC/225 (LCGDSS)
NU
AEP-90
NATO POWERED ACCESSORY RAIL
Lišta NATO s napájením pro příslušenství
 
 
 
1,1
 
P 1,1
 
 
4745
 
AC/225 (LCGDSS)
Neozn.
AEP-4745, AOP-4745
40 mm X 46 LOW VELOCITY GRENADE AMMUNITION
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4748
 
AC/141 (UWWCG)
Neozn.
ANEP-87
DIGITAL UNDERWATER SIGNALLING STANDARD FOR NETWORK NODE DISCOVERY & INTEROPERABILITY
Standard digitálního podvodního spojení pro detekci a interoperabilitu uzlů sítě
 
 
 
1,1
 
P 1,1
 
 
4757
 
AC/326(SG/B)
Neozn.
AAS3P-10
SAFETY AND SUITABILITY FOR SERVICE ASSESSMENT TESTING FOR SHOULDER LAUNCHED MUNITIONS
Hodnotící zkoušení bezpečnosti a použitelnosti munice odpalované z ramene
 
 
 
 
 
 
 
 
4761
 
AC/326(SG/B)
NU
AAS3P-20
SAFETY AND SUITABILITY FOR SERVICE ASSESSMENT TESTING OF LARGE CALIBRE AMMUNITION GREATER THAN 40 MM
Zkoušení pro hodnocení bezpečnosti a použitelnosti velkorážové munice ráže větší než 40 mm
 
 
 
 
 
 
 
 
4786
 
Aviation FLWP
NU
AFLP-4786
FACILITIES AND EQUIPMENT FOR RECEIPT, STORAGE AND DELIVERY OF AVIATION GASOLINE FUELS