Home page > České obranné standardy

České obranné standardy

České obranné standardy

Aktualizace dne: 26.5.2023

Přehledy ČOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8

9

Upozornění pro uživatele českých obranných standardů,

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti měnil grafiku - vzhled českých obranných standardů včetně změny písma. V tomto přechodném období mohou nastat situace, kdy pod stejným označením, číslem vydání, popř. číslem změny mohou existovat standardy s posunutým stránkováním, ale s naprosto totožným odborným textem.

Děkujeme za pochopení.

   Nový fomát                                                                                    Starý formát                                                                            

Titulní strana ČOS  (vzor-nový)

 

 

Přílohy k ČOS 801006

 

 


Český obranný standard se označuje zkratkou ČOS, šestimístným číslem a číslem vydání případně číslem změny (opravy). Tvorbu, schvalování, vydávání a evidenci standardů ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb., zabezpečuje Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti.

Český obranný standard je označován šestimístným číslem v souladu se spojeneckou publikací ACodP-2 (Příručka NATO pro klasifikaci zásobování):

Příklady uvedení ČOS v textu dokumentů:

Zkrácené označování

ČOS 100001, 1. vydání (ČOS 100001 platí v 1.vydání)
ČOS 100001, 1. vydání, Změna 1 (ČOS 100001 platí v 1. vydání včetně zapracované Změny  (Opravy) 1)
ČOS 100001, 1. vydání, Změna 2 (ČOS 100001 platí v 1. vydání včetně zapracované Změny (Opravy) 1 a 2)
ČOS 100001, 2. vydání (ČOS 100001 platí ve 2. vydání)

Plné označování  (zkrácené+název ČOS)       

ČOS 100001, 1. vydání, DĚLOSTŘELECKÉ ZBRANĚ. NÁZVY A DEFINICE


Řízená distribuce ČOS: 

ČOS zařazené do systému řízené distribuce jsou distribuovány Úř OSK SOJ žadatelům nebo určeným mimorezortním subjektům na základě pokynu zadavatele veřejné zakázky (tj. příslušné složky MO) nebo z jiných souvisejících důvodů. 

Důvodem tohoto opatření je zajištění nezbytné ochrany poskytovaných informací, ochrana duševního vlastnictví nebo jiný závazek, který musí být Úřadem a rezortem MO respektován. Současně je zabezpečen reálný přehled o jejich pohybu.


Soubory pro tvorbu a správu ČOS:

NÁVRH NA TVORBU ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU (ČOS)
HARMONOGRAM TVORBY ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU
VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ
SCHVALOVACÍ PROTOKOL ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU
PROTOKOL O PROVEDENÍ REVIZE ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU
PROTOKOL O ZRUŠENÍ TVORBY ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU
PROTOKOL O ZRUŠENÍ ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU
ZMĚNA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU

V případě potřeby ve formátu *.doc žádejte na defstand@acr.cz .


 

Nahoru