Home page > Standardizační doporučení NATO

Standardizační doporučení NATO

Standardizační doporučení NATO

Aktualizace dne: 11.9.2023

Seznamy standardizačních doporučení NATO, jejich platných edicí, návrhů, překladů a údajů o schvalování.


Příklady uvedení odkazu na STANREC v textu dokumentů:
Zkrácené označování (číslo STANREC + číslo jeho edice)
STANREC 4174, Ed. 4

Plné označování (zkrácené + název STANREC)
STANREC 4174, Ed. 4, Pokyny pro řízení spolehlivosti


Vysvětlivky:
Zkratky, použité pro stupně utajení:

Neozn.

 

NEOZNAČENÝ NEUTAJOVANÝ DOKUMENT

NU

NATO UNCLASSIFIED

NATO NEUTAJOVANÉ

NR

NATO RESTRICTED

NATO VYHRAZENÉ

NC

NATO CONFIDENTIAL

NATO DŮVĚRNÉ

NS

NATO SECRET

NATO TAJNÉ

 

Příklad

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

(I)

Označení

Prac. skupina

Stupeň utajení NATO

Přejímané dokumenty

Název anglický, český

Edice

Návrhy

Překlad

Schválení

ČOS

4174

AC/327 (LCMG)

Neozn.

ADMP-01, ADMP-02

GUIDANCE FOR DEPENDABILITY MANAGEMENT

Pokyny pro řízení spolehlivosti

4

14.8.2014

   

4

051616, 051667, 051668

  • Šedé podbarvení ve sloupcích E až G znamená, že uvedený dokument je k dispozici na Registru obranné standardizace v tištěné a elektronické podobě.
  • Sloupec (B) – „Neozn.“ znamená, že jde o neoznačený neutajovaný dokument NATO.
  • Sloupec (C) – uvádí se přejímaný spojenecký standard, pokud existuje.
  • Sloupec (E) – znamená, že platná edice 4 příslušného STANREC byla vyhlášena 14. 8. 2014.
  • Sloupec (F) – uvádí se schvalovací návrh příslušné edice, pokud existuje.
  • Sloupec (G) – uvádí se číslo přeložené edice, pokud existuje.
  • Sloupec (H) – znamená, že edice 4 byla ČR schválena.
  • Sloupec (I) – uvádí se číslo ČOS, vztahující se k danému STANREC.

Nahoru