Home page > Terminologie

Terminologie

Vydávání originálních (anglicko-francouzských) slovníků AAP-06 a AAP-15 bylo v NATO zrušeno. Terminologie, která byla jejich obsahem, je nadále aktualizována Úřadem NATO pro standardizaci pouze v oficiální terminologické databázi NATO, dostupné po internetu na adrese: http://nso.nato.int. Zde na stránce jsou k dispozici A/F exporty z NATOTerm a poslední schválené české verze těchto slovníků.

Nahoru