Home page > Standardizační dohody NATO

Standardizační dohody NATO

Standardizační dohody NATO

 Aktualizace dne: 26.5.2023

1000

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

6000

7000


Příklady uvedení odkazu na STANAG v textu dokumentů:

Zkrácené označování (číslo STANAG + číslo jeho edice)
STANAG 4370, Ed. 6
Zkrácené označování (číslo STANAG + číslo jeho edice + číslo platného doplňku edice)
STANAG 2310, Ed. 3, Am. 6

Plné označování (zkrácené + název STANAG)
STANAG 4370, Ed. 5, Zkoušky vlivu prostředí


Soubory ke stažení pro přistupování a zavádění standardizačních dohod NATO:

NÁVRH NA PŘISTOUPENÍ KE STANDARDIZAČNÍ DOHODĚ NATO
HLÁŠENÍ O ZAVEDENÍ STANDARDIZAČNÍHO DOKUMENTU


Vysvětlivky:
Zkratky, použité pro stupně utajení:

Neozn.

 

NEOZNAČENÝ NEUTAJOVANÝ DOKUMENT

NU

NATO UNCLASSIFIED

NATO NEUTAJOVANÉ

NR

NATO RESTRICTED

NATO VYHRAZENÉ

NC

NATO CONFIDENTIAL

NATO DŮVĚRNÉ

NS

NATO SECRET

NATO TAJNÉ

 

Příklad:

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

(I)

(J)

Označení

Prac. skupina

Stupeň utajení NATO

Přejímané dokumenty

Název anglický, český

Edice

 

Platný doplněk

Návrhy

Překlad

Přist.

Zaved.

ČOS

4007

AC/225 (LCGLE)

NU

 

ELECTRICAL CONNECTORS BETWEEN PRIME MOVERS, TRAILERS AND TOWED ARTILLERY

Elektrické konektory mezi tahači, přívěsy a taženými děly

2

31.5.1996

 

 

2

P 2

Z 2

254002

  • Šedé podbarvení ve sloupcích E až H znamená, že uvedené dokumenty jsou k dispozici na Registru obranné standardizace v tištěné a elektronické podobě.
  • Sloupec (B) – „NU“ znamená, že jde o neutajovaný dokument NATO.
  • Sloupec (C) – uvádí se přejímaný spojenecký standard, pokud existuje.
  • Sloupec (E) – znamená, že platná edice 2 příslušného STANAG byla vyhlášena 31.5.1996
  • Sloupec (F) – uvádí se platný doplněk příslušné edice, pokud existuje.
  • Sloupec (G) – uvádí se ratifikační návrh příslušné edice, pokud existuje.
  • Sloupec (H) – 2 znamená, že edice 2 je přeložena do českého jazyka.
  • Sloupec (I) – P 2 znamená, že k danému STANAG edice 2 ČR přistoupila.
  • Sloupec (I) – Z 2 znamená, že daný STANAG edice 2 byl v ČR zaveden.
  • Sloupec (J) – uvádí se číslo ČOS, vztahující se k danému STANAG.

Nahoru